Zásady ochrany osobních údajů

Vítáme vás na stránce icecasino-czechia.top, která je zárukou bezpečného a důvěrného zpracování vašich osobních údajů. Chceme se ujistit, že rozumíte, jaké informace shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jak je chráníme.

V rámci našich zásad dodržujeme všechny příslušné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Shromážděné informace

Pro poskytování našich služeb můžeme shromažďovat různé typy osobních údajů, které jste nám poskytli při registraci, při nákupu produktů nebo při komunikaci s námi. Mezi tyto údaje patří:

 • Jméno a příjmení
 • Emailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Adresa bydliště
 • Platební údaje

Všechny tyto informace jsou poskytovány dobrovolně. Dokud nám tyto informace poskytnete, slouží pouze pro účely naplnění služeb, které nabízíme. Vaše údaje nebudeme šířit ani prodávat třetím stranám bez vašeho předchozího souhlasu.

Zpracování a ochrana údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás zpracovávány v souladu se všemi platnými zákony o ochraně osobních údajů. Uchováváme je pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů, pro které byly shromážděny. Vaše údaje se u nás uchovávají v bezpečí a jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo poškození.

 • Vaše údaje jsou šifrovány a přenášeny přes zabezpečené připojení.
 • Máme v platnosti kontrolní opatření pro ochranu dat proti neoprávněnému přístupu.
 • Přístup k vašim údajům mají pouze zaměstnanci, kteří je potřebují k poskytování služeb nebo plnění našich povinností.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte několik práv, která můžete využít:

 • Právo kdykoliv získat přístup k vašim osobním údajům, které o vás máme uložené.
 • Právo na opravu nebo aktualizaci vašich osobních údajů.
 • Právo na výmaz vašich osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na přenos vašich osobních údajů k jinému subjektu zpracování.

Pro využití vašich práv nás kontaktujte na uvedeném emailu.